Истраживач
Др Ђорђе M. Кадијевић

Звање: Научни саветник

Научна област: Hастава математике, информатике и статистике

Телефон: 011 3 617 008

Е-маил: djkadijevic@ipi.ac.rs