Научни скупови

КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Током свог педесетогодишњег рада Институт за педагошка истраживања је организовао око 50 међународних и националних научних конференција. Покренут је циклус научних конференција под називом Педагошка истраживања и школска пракса, као и циклус симпозијума под називом Технологија, информатика, образовање.

Циклус научних конференција Педагошка истраживања и школска пракса:

 2018 Квалитативна истраживања у друштвеним наукама: од личног искуства до социјалних пракси детаљније
 2017  Улога уџбеника у савременом образовању  детаљније
 2017  Образовне промене у Србији: изазови и перспективе детаљније
2017  TIMSS 2015: резултати и импликације детаљније
2016  Инклузивно образовање у функцији позитивног развоја деце детаљније
2016  Унапређивање квалитета образовања у основним школама детаљније
2015  Инклузија у предшколској установи и основној школи детаљније 
2014
Изазови савременог образовања: Нове улоге наставника, ученика и родитеља
детаљније
2014 Инклузија у предшколској установи и основној школи
детаљније
2013 Иновативни приступи образовању детаљније
2013 Инклузија у предшколској установи и основној школи детаљније
2012 Oднос младих према старима и старењу
детаљније
2012
Инклузија у предшколској установи и основној школи
детаљније
2011 Инклузија у предшколској установи и основној школи детаљније
2011 Иницијатива, сарадња и стваралаштво у савременом образовању детаљније
2010 Васпитање и образовање деце са сметњама у развоју у предшколској установи и школи детаљније
2010 Професионални развој наставника детаљније
2010 Мобилност и одлазак стручњака - лични и друштвени добици и губици детаљније
2009. Квалитет и ефикасност наставе у друштву које учи детаљније
2008. Квалитативна истраживања у васпитању и образовању детаљније
2007. Улога образовања у смањењу последица сиромаштва на децу у земљама у транзицији детаљније
2006. Сарадња школе и породице детаљније
2006. TIMSS 2003 у Србији детаљније
2005. Демократија кроз образовање у Србији и региону детаљније
2004. Промене у школском раду и квалитет образовања
2004. Образовне и васпитне мере у Србији од 1804. до 2004. детаљније
2003. Знање и курикулум детаљније
2002. Уважавање различитости и образовање детаљније
2001. Ка новој школи: педагошка истраживања и школска пракса

Циклус симпозијума Технологија, информатика, образовање  

ОКРУГЛИ СТОЛОВИ И ТРИБИНЕ

Размена искустава и разјашњавање неких питања и проблема везаних за реализацију пројеката покренули су рад тзв. „округлих столова“, као и одржавање трибина.

Округли сто Припрема деце за полазак у школу (2008) детаљније
Трибина Квалитативне методе у социјалним истраживањима (2005) детаљније