Сарадња
1. Институт за педагошка истраживања склопио је споразум о сарадњи са Волгоградским државним педагошким универзитетом.

2. Институт за педагошка истраживања склопио је споразум о сарадњи са Институтом за психологију са Филозофског факултета, Универзитет у Београду. Институт за психологију је био суорганизатор више конференција у оквиру циклуса Педагошка истраживања и школска пракса, а у плану је и заједничка организација конференције током 2018. године.

3. Институт за педагошка истраживања сарађује са Учитељским факултетом у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу, као члан конзорцијума у пројектима ТЕМПУС и КОМЕНИЈУС 2013.

4. Институт за педагошка истраживања склопио је споразум о сарадњи са основном школом "Браћа Барух" у вези са реализациојом огледа из пројекта "Од подстицања инцијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентотета у друштву", бр. 179034 који финансира Министартво за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.