Семинари

Сарадници Института за педагошка истраживања имају вишегодишње искуство у реализацији семинара професионалног стручног усавршавања запослених у образовању. Реч је о еминентним предавачима различитог академског (магистри и доктори наука) и стручног профила (педагози, психолози, дефектолози, социолози и филолози). У последњих неколико година у више од 400 образовно-васпитних институција (предшколских установа, основних и средњих стручних школа и гимназија) широм Србије, васпитачи, наставници, стручни сарадници и директори били су у могућности да стичу и надограђују знања и вештине из различитих области образовно-васпитног рада. Квалитет семинара потврђују праћење и резултати екстерне евалуације коју реализује Завод за унапређивање образовања и васпитања у Београду. Један од индикатора квалитета семинара јесте и припадност већине семинара категорији обавезних програма за стручно усавршавање запослених у образовању (Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017. и 2017/2018). Придружите се листи бројних институција са којима смо успешно сарађивали.


 ИГРА: ПОДСТИЦАЈ ДИВЕРГЕНТНОГ МИШЉЕЊА И МАШТЕ У НАСТАВИ Опширније >>
 ИСТРАЖИВАЊЕ: ПОДСТИЦАЈ ЗА ДИВЕРГЕНТНО И КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ У НАСТАВИ  Опширније >>
 КАКО МИСЛИТИ ДРУКЧИЈЕ: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО И ДИВЕРГЕНТНО  Опширније >>
ОТВОРЕНИ ЗАДАЦИ: ПОДСТИЦАЈ ДИВЕРГЕНТНОГ МИШЉЕЊА У НАСТАВИ
 Опширније >>
ИСТРАЖИВАЧКИ ДИЈАЛОГ КАО ПОДСТИЦАЈ КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА 
(СЕРИЈА ТРОЛИСТ: РАЗВИЈАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ, САРАДЊЕ, СТВАРАЛШТВА)
Опширније >>
НАСТАВНИК КАО КРЕАТОР КЛИМЕ У ОДЕЉЕЊУ Опширније >>
КАКО РЕШАВАТИ ПРОБЛЕМЕ СА ДИСЦИПЛИНОМ У РАЗРЕДУ Опширније >>
УСАВРШАВАЊЕ КОМУНИКАЦИЈСКЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ: КОМУНИКАЦИЈА СА УЧЕНИЦИМА, КОЛЕГАМА И РОДИТЕЉИМА Опширније >>
КАКО МИСЛИТИ ДРУГАЧИЈЕ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО Опширније >>
ПРЕВЕНЦИЈА АГРЕСИЈЕ И НАСИЉА У РАНОМ УЗРАСТУ Опширније >>
ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ ДЕЦЕ - СТРАТЕГИЈЕ, МОГУЋИ ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА УЧИТЕЉА/НАСТАВНИКА Опширније >>