Најаве
Научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса  Квaлитaтивнa истрaживaњa у друштвeним нaукaмa: oд личнoг искуствa дo сoциjaлних прaкси” биће одржана 23. и 24. децембра 2018. на Филозофском факултету у Београду у организацији  Института за педагошка истраживања у Београду и Института за психологију Филозофског факултета у Београду.
Рок за достављање радова је 30.6.2018.
Позивно писмо


<<< Povratak