ГОВОРНО-ЈЕЗИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ ДЕЦЕ - СТРАТЕГИЈЕ, МОГУЋИ ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА УЧИТЕЉА/НАСТАВНИКА

Aутор семинара:

Др Емилија Лазаревић


Реализатори:

др Емилија Лазаревић, др Емина Копас-Вукашиновић, мр Наташа Лалић-Вучетић и педагог Светлана Марковић

 

Теме:

Говорно-језички поремећаји: врсте, манифестације, последице;

Социо-емоционално функционисање и мотивација деце са језичким сметњама и препреке у учењу и настави;

Индивидуални образовни план за рад са децом са развојним сметњама;

Партнерски однос учитеља (наставника) и родитеља, могући правци деловања и дилеме


Трајање:

један дан (8 сати)


Циљна група:

учитељи, наставници и стручни сарадници основних школа

Семинар се налази у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2010/2011. годину, на страни 715, под бројем 477.


Контакт:

др Емилија Лазаревић, координатор

електронска адреса: elazarevic@rcub.bg.ac.rs

тел.064/138-94-84, 063/458-537;

факс 011/2658-439