Издања института

ИЗДАЊА ИНСТИТУТА ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА
(1967-2008)

У издању Института за педагошка истраживања до сада је објављено око 220 публикација, међу којима се налазе научне монографије, студије случајева, специјализоване публикације посвећене питањима која су била предмет научних скупова, округлих столова и симпозијума, као и часопис Зборник Института за педагошка истраживања, који од 2005. излази у две свеске годишње.

Публикације Института представљају директну везу између Института, као носиоца научног рада, и свих заинтересованих корисника. С тим у вези, Институт је значајно допринео да сви завршени и позитивно рецензирани радови буду објављени и да тако постану доступни широј педагошкој и друштвеној јавности. Чак и у врло неповољним финансијским условима Институт је успевао да одржи континуитет у издавању својих публикација.

Издавачка делетност Института усмерена је у два праваца:

Библиотека  Истраживачки радови

Библиотека  Педагошка теорија и пракса

Зборник Института за педагошка истраживања

Издања Института за педагошка истраживања могу се пронаћи у библиотеци Института.

Контакт
: Светлана Лисинац, библиотекар     

Телефон: 011/26-41-621

e-mail
: slisinac@ipi.ac.rs

Радно време: понедељак - петак, 10-15h

Књиге можете поручити преко сајта МЦ Мост-а и Делфи књижарe по ценама које одређује дистрибутер. (УПУТСТВО)