НАСТАВНИК КАО КРЕАТОР КЛИМЕ У ОДЕЉЕЊУAутор семинара:


Др Душица Малинић, др Миља Вујачић, мр Дејан Станковић, др Милан СтанчићРеализатори семинара
:

Др Душица Малинић, др Миља Вујачић, др Милан Станчић и мр Дејан СтанковићТеме:

Комуникацијске вештине наставника;

Сарадња школе и породице;

Мотивација ученика за учење;

Узроци и превенција школског неуспеха;

Подстицање социо-емоционалног развоја ученика у настави;

Акционим истраживањем до боље климе у одељењу.  Трајање:


  Семинар се реализује у школи, у једном дану, са 8 часова стручног усавршавања.  Циљна група:

  Учитељи, наставници и стручни сарадници основних школа, средњих стручних школа и гимназија.

  Семинар се налази у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017. и 2017/2018., у области: васпитни рад, комептенције: за подршку развоју личности детета и ученика К3, под бројем 54.  Контакт:

  Др Душица Малинић, координатор семинара

  Електронска адреса: malinic.dusica@gmail.com

  Тел:  011/2642925, 064/1320911