Организациона структура

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
др Николета Гутвајн, научни сарадник


УПРАВНИ ОДБОР

Председник:
Проф. др Сања Ђоковић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду

Заменик председника:
др Славица Максић, научни саветник
Институт за педагошка истраживања, Београд

Чланови:

доц. др Лидија Мишкељин
Филозофски факултет у Београду,

Јасмина Ђелић, дипл.педагог
Завод за вредновања квалитета и васпитања, Београд

доц. др Данило Рончевић
Факултет за трговину и банкарство, Алфа Универзитет, Београд

др Ђорђе М. Кадијевић, научни саветник
Институт за педагошка истраживања, Београд

др Миља Вујачић, научни сарадник
Институт за педагошка истраживања, Београд

 

НАУЧНО ВЕЋЕ

Председник Научног већа:
др Јелена Павловић, виши научни сарадник

Заменик председника:
др Владимир Џиновић, научни сарадник

Чланови:

др Славица Максић, научни саветник

др Нада Половинанаучни саветник

др Емилија Лазаревићнаучни саветник

др Снежана Мирков, виши научни сарадник

др Славица Шевкушићвиши научни сарадник

др Миља Вујачић, виши научни сарадник

др Николета Гутвајн, научни сарадник

др Душица Малинић, научни сарадник