Организациона структура

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
др Николета Гутвајн, научни сарадник


УПРАВНИ ОДБОР

Председник:
Проф. др Ружица Станковић

Факултет за информационе технологије, Алфа универзитет

Заменик председника:
др Миља Вујачић, научни сарадник
Институт за педагошка истраживања, Београд 

Чланови:

Проф. др Мирко Филиповић 
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду

доц. др Јасна Максимовић
Педагошки факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу

Јасмина Ђелић, дипломирани педагог
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

др Славица Максић, научни саветник
Институт за педагошка истраживања, Београд

др Јелена Станишић, научни сарадник
Институт за педагошка истраживања, Београд

 

НАУЧНО ВЕЋЕ

Председник Научног већа:
др Јелена Павловић, виши научни сарадник

Заменик председника:
др Владимир Џиновић, научни сарадник

Чланови:

др Славица Максић, научни саветник

др Нада Половинанаучни саветник

др Емилија Лазаревићнаучни саветник

др Снежана Мирков, виши научни сарадник

др Славица Шевкушићвиши научни сарадник

др Миља Вујачић, виши научни сарадник

др Николета Гутвајн, научни сарадник

др Душица Малинић, научни сарадник