Организациона структура

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
др Николета Гутвајн, научни сарадник

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА
др Владета Милинистраживач сарадник

УПРАВНИ ОДБОР

Председник:
Проф. др Сања Ђоковић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду

Заменик председника:
др Славица Максић, научни саветник
Институт за педагошка истраживања, Београд

Чланови:

доц. др Лидија Мишкељин
Филозофски факултет у Београду,

Јасмина Ђелић, дипл.педагог
Завод за вредновања квалитета и васпитања, Београд

доц. др Данило Рончевић
Факултет за трговину и банкарство, Алфа Универзитет, Београд

др Ђорђе М. Кадијевић, научни саветник
Институт за педагошка истраживања, Београд

др Миља Вујачић, научни сарадник
Институт за педагошка истраживања, Београд

 

НАУЧНО ВЕЋЕ

Председник Научног већа:
др Снежана Мирков, виши научни сарадник

Заменик председника:
др Миља Вујачић, виши научни сарадник

Чланови:

др Славица Максић, научни саветник

др Јасмина Шефер, научни саветник

др Нада Половина
научни саветник

др Јелена Павловић, виши научни сарадник

др Николета Гутвајн, научни сарадник

др Славица Шевкушићвиши научни сарадник

др Душица Малинић, научни сарадник

др Владимир Џиновић, научни сарадник