ПРЕВЕНЦИЈА АГРЕСИЈЕ И НАСИЉА У РАНОМ УЗРАСТУ
Аутори:
проф. др Слободанка Гашић-Павишић, др Николета Гутвајн

Реализатори:
проф. др Слободанка Гашић Павишић, редовни професор Универзитета у Београду ( у пензији); др Николета Гутвајн, научни саветник, Институт за педагошка истраживања у Београду, директор Института за педагошка истраживања у Београду; Марко Батур, дипл. специјални педагог, васпитач, Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ у Панчеву; Сунчица Тодоровић, васпитач, Предшколска установа „11. април“, Нови Београд; Светлана Јанковић, васпитач, Предшколска установа „11. април“, Нови Београд

Теме:
Агресија и насиље као проблем савременог друштва;
Дефинисање основних појмова;
Развојни ток агресије;
Разумевање агресије: извори агресије и фактори који утичу на испољавање агресије;
Начини спречавања и смањивања агресивног понашања деце у предшколској установи;
Рад са родитељима и сарадња са локалном заједницом у циљу сузбијања и превенције агресије и вршњачког насиља међу децом;
Увод у програм за учење социјалних вештина;
Како учити децу социјалним вештинама

Трајање:
два дана (16 бодова)

Циљна група:
васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Семинар се налази у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2016/2017. и 2017/2018. годину, под бројем 585.

Контакт:
Др Николета Гутвајн, координатор програма
Електронска адреса: ngutvajn@rcub.bg.ac.rs, sekretar@ipisr.org.rs
Тел: 011/ 26-58-439, 011/ 26-81-127
Факс: 011/ 36-17-649