“STEP”

“STEP”
Serbian Teacher Education Development Programme


Трајање пројекта:
2004-2006.
Истраживачки тим: мр Бранка Савовић, др Јасмина Шефер и др Александра Петровић

О пројекту

Група истраживача из Института за педагошка истраживања реализовала је са сарадницима Учитељског факултета у Јагодини пројекат акционог истраживања под  називом Програм развоја образовања у Србији  (Serbian Teacher Education Development Programme - STEP) чији је руководилац био Mr. Arto Vaahtokari.  Пројекат је трајао од априла 2004. до марта 2005. године. Сараднице из Института које су израдиле и водиле пројекат биле су: мр Бранка Савовић (руководилац истраживања), др Јасмина Шефер и др Александра Петровић.


Резултати рада на пројекту

  • Одржан је семинар о акционом истраживању у Београду, током десет целодневних радионица.
  • На Учитељском факултету у Јагодини формиран је тим од 27 чланова сачињен од наставног кадра факултета, ванредних (већ запослених) и редовних студената и истраживача Института за педагошка истраживања, који су радили на изменама наставног плана и програма на факултету.
  • Развијена су два инструмента (за самоевалуацију рада наставника и за испитивање мишљења студената о стању, проблемима и потребним изменама на факултету).
  • Реализована су два истраживања.
  • Члан тима са Учитељског факултета, Душан Ристановић, написао је нацрт пројекта "Предлог полазних основа концепције професионалне праксе студената Учитељског факултета у Јагодини".
Пројекти >>>