САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ

IX научни скуп
Педагошка истраживања и школска пракса

САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ

Организатор: 

Институт за педагошка истраживања 

Датум и место одржавања:

11. - 12. октобар, Београд

Председник програмског одбора:

Др Нада Половина

Потпредседник програмског одбора:

Др Бланка Богуновић

Секретар:

Јелена Тодоровић

Научни скуп Сарадња школе и породице организовао је Институт за педагошка истраживања, под покровитељством Министарства просвете и спорта Републике Србије и уз подршку Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије. Скупу је присуствовало 122 учесника из земље и 4 из иностранства, од којих је њих 34 имало излагање.
Сарадници Института за педагошка истраживања препознали су потребу да се после готово двадесет година поново отворе питања и проблеми у вези са тако актуелном темом као што је сарадња школе и породице.

Рад на скупу се одвијао током два дана у оквиру две тематске целине: општи и посебни оквири сарадње школе и породице током основног и средњошколског образовања. Обе тематске целине су укључивале неколико подтема праћених дискусијом. Првог дана, поред уводних саопштења, биле су заступљене следеће подтеме: Породица, школа и друштвени систем у транзицији – контекст Србије и Европе; Општи оквир сарадње школе и породице: могућности и тешкоће. На крају дана организован је округли сто на тему Да ли ће школе имати ђаке? чији су учесници били др Н. Половина, др М. Рашевић, др М. Немањић и др Ј. Тодоровић. Другог дана, биле су заступљене следеће подтеме: Партнерство родитеља и школе као фактор у постигнућу ученика; Даровити ученици, породица и школа и Сарадња породице и школе у контексту рада са децом која имају тешкоће у развоју.

Књига резимеа (PDF)
Приказ конференције (PDF)