„СУСЕДИ“

„СУСЕДИ“
Национални координатор: др Александра Петровић


О пројекту

Пројекат Разговарати о и са нашим суседима (Talking with and about our neighbour) спроводи се у сарадњи са партнерима из Румуније: Institute for Educational Sciences, Букурешт, Бугарске, Молдавије. Циљеви пројекта су: развијање стратегије за увођење више садржаја грађанског образовања у учење историје; подстицање критичког мишљења; тимског рада; разумевања постојања културних разлика; професионална обука наставника историје у региону, подстицање комуникације између мањина и већинског народа у регији.

Пројекат је у области усмене историје, где ученици путем интервјуа истражују културну историју Румуна у Банату и Мађара у Бачкој. Две гимназије су укључене у пројекат: "Борислав Петров Браца" из Вршца и "Светозар Марковић" из Суботице. Радом ученика руководе проф. мр Мирче Маран и проф. Јанош Маћуш. Национални координатор је др Александра Петровић.

Пројекти >>>