Резултати 2015 

Просек TIMSS скале износи 500, а стандардна девијација 100.

Постигнућа ученика из Србије према доменима математикеПросек TIMSS скале износи 500, а стандардна девијација 100. Постигнућа ученика из Србије према доменима природних наукa

Руководећи део тима:
др Милица Марушић Јаблановић, национални координатор
др Николета Гутвајн, заменик националног координатора
Ивана Јакшић, МА, дата менаџер

Тим истраживача:
др Ивана Ђерић
др Јелена Стевановић
др Јелена Станишић
др Милан Станчић
Драгана Гундоган, МА
Младен Радуловић, МА