Корисни линкови

Међународно удружење за евалуацију образовних постигнућа (International Association for the Evaluationof Education Achievement – IEA) - http://www.iea.nl/

IEA центар за податке и истраживања (IEA Data Processing and Research Center – IEA DPC) - http://www.iea-dpc.de/

Међународни истраживачки центар за TIMSS и PIRLS са Бостон колеџа (TIMSS &PIRLS International Study Center, Boston College) - http://timssandpirls.bc.edu/

Истраживачки институт IEA-ETS (IERI) - http://www.ierinstitute.org/