Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Институт за педагошка истраживања (Београд, Србија), Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду (Београд, Србија), Педагошки факултет Универзитета Приморска (Копер, Словенија), Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа у Москви (Руска Федерација) позивају вас на:

29. међународну научну конференцију

Педагошка истраживања и школска пракса”

На путу ка праведнијем образовању: од истраживања до промене

Циљ конференције је да се преиспитају потенцијали који истраживања образовања могу да имају у стварању образовних промена које би водиле већој праведности овог подсистема и друштва у целости. Kровна тема праведности кристалисаће се кроз анализу различитих проблема савременог образовања, попут: класних неједнакости, родне неравноправности, или изазова инклузије. У фокусу анализе ће бити испитивање могућег доприноса истраживања образовања за превазилажење ових проблема на различитим нивоима, од макро нивоа и образовних политика, преко школске климе на мезо нивоу, до нивоа учионице и наставних пракси.

Тематски оквир конференције:

  • Домети и границе актуелних теоријско-методолошких приступа истраживању образовања;

  • Моћ, идеологија и образовање;

  • Образовање и класне неједнакости;

  • Образовање и род;

  • Одељењске и школске стратегије за промовисање праведности;

  • Актери образовног процеса као креатори праведнијег образовања;

  • Изазови инклузивног образовања;

  • Дефинисање праведних образовних политика.