ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Назив међународног истраживања: TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – Међународно испитивање постигнућа ученика и поучавања у математици и природним наукама у четвртом и осмом разреду основне школе.

Носилац истраживања: Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA). Ова асоцијација окупља различите научноистраживачке институције и владине институције широм света које реализују TIMSS истраживање у националним оквирима. Прво TIMSS истраживање је спроведено 1995. године. 

Подржава и финансира TIMSS истраживање у националним оквирима: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Припрема и изводи TIMSS  у националним оквирима: Институт за педагошка истраживања из Београда је реализатор овог истраживања у циклусима 2003, 2007, 2011, 2015 и 2019.

Циклус: TIMSS се одвија сваке четврте године у свету. У циклусу TIMSS 2019 учествује више од 60 земаља, укључујући Србију. TIMSS 2019 представља пето учешће наше земље у овом значајном педагошком истраживању. У овом циклусу тестирање се реализује на узрасту ученика четвртог разреда.

Циљ: Прикупљање и анализа података о постигнућима ученика четвртог разреда основне школе из математике и природних наука, као и података о образовном и породичном контексту у којем ови ученици уче.

Узорак истраживања: Национални репрезентативни узорак ученика четвртог разреда са њиховим родитељима, учитељима и директорима основних школа.

Период тестирања: Главно тестирање  TIMSS 2019  у школама се изводи у периоду од 25.3. до 11.04.2019. године.

 

Сажетак главних налаза

Сажетак главних налаза

Збирка Природне науке

Збирка Природне науке

Збирка Математика

Збирка Математика

TIMSS сажетак главних налаза

TIMSS сажетак главних налаза

TIMSS 2007 у Србији

TIMSS 2007 у Србији

TIMSS 2003 у Србији

TIMSS 2003 у Србији