ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

др Марина Ковачевић Лепојевић

Marina Kovacevic LepojevicЗвање: научни сарадник
Oбласт интересовања: Проблеми у понашању ученика
Телефон: 011 3616008
Мejл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Биографија

Образовање

Др Марина Ковачевић Лепојевић дипломирала (2004) је и докторирала (2018) на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, одељење Превенција и третман поремећаја понашања. Одбранила је докторску дисертацију под називом Повезаност родитељског надзора и екстернализованих проблема у понашању код ученика средњих школа.

Радно искуство

Била је запослена на Институту за криминолошка и социолошка истраживања у Београду на радном месту истраживача приправника од 2006. године до 2008. године. У периоду од 2005. до 2009. године била је ангажована у Виктимолошком друштву Србије. Била је запослена на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду од 2008. до 2018. године, где је радила као сарадник у настави, затим као асистент за ужу научну област Tеоријски и методски приступи у превенцији и третману поремећаја понашања. Била је члан Савета Факултета и обављала је послове секретара Одељења за превенцију и третман поремећаја понашања. Од 2018. до 2019. била је запослена на Високој школи за социјални рад, логопедију и окупациону терапију у Београду у звању доцента.

Похађала је више домаћих и међународних обука за помоћ и подршку жртвама криминалитета, од којих се издвајају: Виктимологија, помоћ жртвама и кривично правосуђе, Iner-University Centre, Дубровник (2006); Тренинг за рад са децом жртвама криминалитета, Виктимолошко друштво Србије и Холандска служба за помоћ и подршку жртвама, Београд (2006); Насиље у породици и међународни стандарди, Виктимолошко друштво Србије, Београд (2008).

Од 2005. године члан је редакционог, од 2011. године уређивачког одбора, а од 2017. заменица је уреднице часописа Социјална мисао. У периоду 2008‒2010. године била је члан редакционог одбора часописа Темида.

Учествовала је у реализацији пројеката основних истраживања из области друштвено-хуманистичких наука: Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућности социјалне интервенције (бр. 47011), 2011-2018., Институт за криминолошка и социолошка истраживања, руководилац др Владан Јолџић, научни саветник; Социјална партиципација особа са интелектуалном ометеношћу (бр. 179017), 2011-2018, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, руководилац др Ненад Глумбић, редовни професор; и Превенција криминалитета и социјалних девијација (бр. 149016), 2006-2010., Институт за криминолошка и социолошка истраживања, руководилац др Марина Благојевић, научни саветник. Остали пројекти у којима је учествовала су: Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у ромској популацији (2013), Удружење специјалних педагога Србије и Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Трговина мушкарцима (2007-2010), Виктимолошко друштво Србије; Служба за жртве ВДС инфо и подршка жртвама (2006-2010), Виктимолошко друштво Србије; Промоција и подстицање истраживања из области превенције и третмана поремећаја понашања (2010), Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Популарзација науке и промоција часописа Темида (2007), Виктимолошко друштво Србије и Институт за криминолошка и социолошка истраживања; Прикупљање библиографије релевантних истраживања која се односе на питања родне равноправности и права жена (2006), Виктимолошко друштво Србије; Ресторативна правда и права жртава (2006), Виктимолошко друштво Србије и Фонд за отворено друштво; и Развој служби за жртве у Србији (2006), Виктимолошко друштво Србије.

Чланица је Европског удружења за криминологију (European Society of Criminology).