Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Др Милица Марушић-Јаблановић

  • Звање: научни сарадник

    Oбласт интересовања: Образовање одраслих, образовање и професионално усавршавање наставника, професионални развој

    Телефон: 011 3617 648

    Мejл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

БИОГРАФИЈА

ОБРАЗОВАЊЕ

Милица Марушић рођена је 11. фебруара 1983. године у Београду. Основну школу и гимназију завршила је у Београду. Дипломирала је 2008. године на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду и стекла је звање дипломирани психолог (тема дипломског рада: Чиниоци незадовољства послом код наставника основне школе).

Докторске студије уписала је 2009. године на Одељењу за педагогију и андрагогију, Студијској групи за андрагогију, Филозофског факултета Универзитета у Београду. Докторску тезу под називом Системи образовања наставника и модели њиховог професионалог развоја – компаративна анализа Србије и Грчке одбранила је 05. јула 2013. године, чиме је стекла звање доктор андрагошких наука. На докторским студијама остварила је просечну оцену 9,33.

Подаци о професионалном кретању

Од октобра 2008. године Милица Марушић је запослена у Институту за педагошка истраживања у Београду, најпре као истраживач приправник, а потом као истраживач сарадник. Истраживачко звање истраживач сарадник стекла је маја 2011. године, за период од три године, са могућношћу реизбора. Од почетка рада у Институту за педагошка истраживања активно је учествовала у већем броју научноистраживачких пројеката: на пројекту Института за педагошка истраживања под називом Образовање за друштво знања (2006–2010); на пројекту Министарства вера и Института за педагошка истраживања Евалуација верске наставе у основној и средњој школи.  Од почетка 2011. године др Милица Марушић ангажована је на следећим пројектима Института за педагошка истраживања чију реализацију финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије и Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву (2011–2014).  

У оквиру поменутих пројеката бавила се различитим темема: карактеристике циклуса професионалног развоја наставника, систем вредности наставника, реализација верске наставе у школама у Србији, компарација система иницијалног образовања и професионалног усавршавања наставника у нашој и другим земљама. 

Др Милица Марушић била је стипендиста Установе за државне стипендије Министраства просвете и вера Републике Грчке од фебруара 2011. до фебруара 2012. Током тог периода проучавала је систем образовања у Грчкој, реализовала је један део истраживања за потребе докторске дисертације и похађала наставу у оквиру постдипломског студијског програма Одељења за педагогију Филозофског факултета Аристотеловог универзитета у Солуну, као и наставу у оквиру Факултета за образовање наставника стручних предмета у лицејима, такође у Солуну.   

Учествовала је на већем броју националних и међународних конференција и била члан организационог одбора научне конференције са међународним учешћем „Инклузија у предшколској установи и основној школи: квалитет, праведност и доступност образовања“ коју су организовали Институт за педагошка истраживања и Висока школа за образовање васпитача из Сремске Митровице.