Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Др Нада Шева

 • Звање: научни сарадник

  Oбласт интересовања: развојна психолингвистика, рана писменост, породични контест и когнитивни развој, драмска игра и когнитивни развој

  Телефон: 011/ 2 642 925

  Мejл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

БИОГРАФИЈА

Образовање

2003-2006: Докторат из психолингвистике, Department of Psychology, University of Stirling, Stirling, Scotland, UK.
1993-1998: Дипломирани филолог опште лингвистике, Катедра за општу лингвистику, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, Србија.

Радно искуство

1998-до данас: Истраживач сарадник и асистент у настави (до 2003. и 2012-2014.) у Лабораторији за експерименталну психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
2000-2001: Истраживач сарадник и асистент у настави на Катедри за општу лингвистику, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, Србија.
2007-2008: Главни истраживач на постдокторском пројекту, Department of Psychology, University of York, UK
2012-: Научни сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд.

Учешће у пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

2012-: Унапређивање квалитета и доступоности образовања у процесима модернизације Србије (пројекат финансира Министарство просвете, науке и техонолошког развоја, број ИИИ47008), носилац пројекта: Институт за педагошка истраживања, Београд.
2012-: Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву (пројекат финансира Министарство просвете, науке и техонолошког развоја, број ОН179034), носилац пројекта: Институт за педагошка истраживања, Београд.

Руковођење и учешће у осталим пројектима

1998-2001: Categories and Processes in Early Serbian Child Language, Лабораторија за експерименталну психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду и Катедра за општу лингвистику, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, Србија.
2000-2003: Elektronski korpus srpskog jezika, Лабораторија за експерименталну психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду и Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд, Србија, http://www.serbian-corpus.edu.yu/indexie.htm.
2007-2008: Computational and cross-linguistic analyses of stress (Компјутерска и крослингвистичка анализа акцента). ESRC/ARC Bilateral Research Awards Grant, RES 000-22-1975, University of York, UK.
2012-2014: Evolution of Semantic Systems (EoSS), Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, Netherlands- члан конзорцијума који је био одговоран за прикупљање података за српски језик.
2017–2020: руководилац истраживачког тима TIMSS 2019 у Србији: испитивање ученичких постигнућа у математици и природним наукама
2015-2019: руководилац потпројекта и заменик руководиоца пројекта Унапређивање квалитета и доступоности образовања у процесима модернизације Србије (пројекат финансира Министарство просвете, науке и техонолошког развоја, број ИИИ47008), носилац пројекта: Институт за педагошка истраживања, Београд.

Остале активности

Чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних радова и пројеката

1) Коуредник тематског зборника водећег националног значаја (М48):

Лазаревић, Е., Гутвајн, Г., Малинић, Д. и Шева, Н. (2018) (ур.). Унапређивање квалитета и доступности образовања у Србији. Београд: Институт за педагошка истраживања (336 стр). ISBN 978-86-7447-142-5.

2) Рецензент за часописе:

 • Психологија (Impact Factor: 0,396, ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2017:124/135(Psychology, Multidisciplinary);

 • European Journal of Psychology of Education (Impact Factor: 1,483, ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2017: 29/59 (Psychology, Education)

 • Зборник Института за педагошка истраживања (SJR: 0.188, часопис је из категорије М24)

Педагошки рад

 • Аутор програма за родитеље о драмској игри и дијалошком читању са децом и

 • Реализатор следећих акредитованих семинара за период 2018/2021. године:

а) Отворени задаци и креативна игра ─ подстицај дивергентног мишљења и маште у настави (серија Tролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва), Каталошки број: 523

б) Истраживачки рад ученика ─ подстицај за дивергентно икритичко мишљење у настави (серија Tролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва),Каталошки број: 459

в) Како мислити друкчије ─ интердисциплинарно и дивергентно,(серија Tролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва), Каталошки број: 464

2012-2014: демонстраторски/менторски рада са студентима прве године за предмет Когнитивна психологија на Филозофском факултету у Београду.

Страни језик

Енглески језик