Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

мср Марија Ратковић

  • Звање: истраживач сарадник

   Oбласт интересовања: Инклузивно образовање

   Телефон: 011 2681-127

   Мejл:  mratkovic09@gmail.com

БИОГРАФИЈА

Образовање

Марија Ратковић (1990) је основне академске студије педагогије на Филозофском факултету Универзитета у Београду уписала 2009. године, а дипломирала је 2013. године. Мастер академске студије педагогије на Филозофском Факултету Универзитета у Београду уписала је 2013. године. Мастер рад на тему: „Рад педагога са наставницима у циљу ефикасне примене интерактивних наставних метода“ одбранила је 2015. године са оценом 10. Докторске студије педагогије на Филозофском факултету Универзитета у Београду уписала је 2016-2017. школске године. У досадашњем току докторских студија, полагањем испита предвиђених програмом докторских студија педагогије, остварила је просечну оцену 9,67. Предлог теме докторске дисертације под називом: „Политика школског рада и школска култура као оквир за развој инклузивне школске праксе“ одбранила је 2019. године.

Радно искуство

У Медицинској школи у Ужицу завршила је приправнички стаж током 2015-2016. школске године. Од септембра 2017. године до марта 2019. године била је запослена у Медицинској школи у Ужицу као стручни сарадник - педагог и наставник стручних предмета, а од марта 2019. године до фебруара 2020. године била је запослена у Економској школи у Ужицу као стручни сарадник- педагог. Положила је испит за лиценцу за рад у школи 2018. године.

Награде и стипендије

На основу остварених резултата током основних студија (просечна оцена 9,51) изабрана је за најуспешнијег студента генерације уписане 2009-2010. школске године.

Током основних и мастер студија била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (у периоду од 2009. до 2011. године и током 2013. и 2014. године) и стипендиста Доситеја - Фонда за развој младих талената Министарства омладине и спорта (2012. године).