Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Мср Марија Трајковић

  • Звање: истраживач-сарадник

  • Област интересовања: проблеми у понашању ученика, позитиван развој младих, школска клима, осећај припадности школи

  • Мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

БИОГРАФИЈА

Образовање

Основне академске студије завршила је 2017. године на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду (студијски програм: Превенција и третман поремећаја понашања). На истом факултету завршила је мастер академске студије (студијски програм: Дефектологија, модул Превенција и третман поремећаја понашања). Докторске академске студије уписала je 2018. године на истом факултету (студијски програм: Дефектологија).

У априлу 2022. године успешно је одбранила предложену тему докторске дисертације под називом „Повезаност осећаја припадности школи са позитивним развојним исходима ученика: импликације за превенцијску науку“.

Радно искуство

Током основних академских студија волонтирала је у Центру за породични смештај и усвојење у Београду, обављајући различите превентивне и васпитно-образовне активности са децом на хранитељству.

Током школске 2017/18. године била је ангажована као сарадник у настави ван радног односа – демонстратор на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, на ужој научној области Теоријски и методски приступи у превенцији и третману поремећаја понашања. Од 2018. до 2020. године била је запослена као сарадник у звању асистента на истом факултету, за ужу научну област Теоријски и методски приступи у превенцији и третману поремећаја понашања.

Од октобра 2020. године укључена је у рад ЦЕПОРА - Центра за позитиван развој деце и омладине, као програмски координатор и члан организационог одбора. Учествовала је у више међународних и националних стручно-апликативних пројеката.

Током 2021. године, у периоду од априла до децембра, била је ангажована на Институту за педагошка истраживања у својству стипендисте Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а у јануару 2022. године ступила је у радни однос у звању истраживача-приправника.

Библиографија доступна на: https://orcid.org/0000-0001-5555-1780