Skip to main content
ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Мср Марија Трајковић

  • Звање: истраживач приправник

  • Област интересовања: проблеми у понашању ученика, позитиван развој ученика

  • Мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

БИОГРАФИЈА

Образовање

Основне академске студије завршила је 2017. године на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду (студијски програм: Превенција и третман поремећаја понашања), са просечном оценом 9,00. На истом факултету 2018. године завршава мастер академске студије (студијски програм: Дефектологија, модул Превенција и третман поремећаја понашања), са просечном оценом 10,00, а непосредно након завршетка мастер студија (2018.) уписује докторске академске студије (студијски програм: Дефектологија).

Радно искуство

Током основних академских студија волонтирала је у Центру за породични смештај и усвојење у Београду, обављајући различите превентивне и васпитно-образовне активности са децом на хранитељству.

Паралелно са похађањем мастер академских студија (2017/18. година) била је ангажована као сарадник у настави ван радног односа – демонстратор на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, на ужој научној области Теоријски и методски приступи у превенцији и третману поремећаја понашања. Од 2018. до 2020. године била је запослена као сарадник у звању асистента на истом факултету, за ужу научну област Теоријски и методски приступи у превенцији и третману поремећаја понашања.

Од октобра 2020. године укључена је у рад ЦЕПОРА - Центра за позитиван развој деце и омладине, као програмски координатор и члан организационог одбора. Учествовала је у више међународних и националних стручно-апликативних пројеката. Била је члан програмског и организационог одбора на пет стручних конференција.

Од априла 2021. године ангажована је на Институту за педагошка истраживања, најпре у својству стипендисте Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, да би јануара 2022. године ступила у радни однос као истраживач приправник.

(Ко)аутор је више научних радова објављених у националним часописима и зборницима скупова националног и међународног значаја (у изводу и целини), а учествовала је и у изради три стручне публикације.