ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

СИС Нови приступи образовању

Bez naslovaСтваралаштво, иницијатива и сарадња: Нови приступ образовању, I део
  
Јасмина Шефер, Славица Шевкушић
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2012 
Цена: - 
            

 

 

 

Појмовна одређења стваралачког понашања, иницијативе и сарадње у психолошким и педагошким теоријама предмет су разматрања у овој књизи. Књига почиње уводним излагањем, у којем Јасмина Шефер анализира и резимира кључне компоненте новог приступа образовању, који смо популарно назвали Тролист. Затим, ауторка Ана Марјановић објашњава зашто је афирмисање вредности стваралаштва, иницијативе и сарадње значајно за савремено образовање, док Биљана Бодрошки указује на порекло ових идеја у филозофским списима педагошких класика.

У централном делу књиге, са становишта психолошких и педагошких теорија и резултата истраживања, разматрани су појмови стваралачко понашање (Јасмина Шефер), иницијатива и аутономна мотивација (Ивана Ђерић, Бојана Бодрожа и Наташа Лалић-Вучетић), сарадња (Славица Шевкушић и Дејан Станковић), као и појмови идентитет и улога (Јелена Павловић). Текст Бранка Ковачића, који представља својеврстан „поглед са стране―, осветљава проблем из угла његове релевантности за свет рада и развој друштва у Србији.

Ауторке
 (из Предговора)


Kњигу можете преузети ОВДЕ.

Нови наслови

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред