ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Развој истраживачке праксе у школи

razvoj istrazivacke naslovnaРазвој истраживачке праксе у школи 
  
Славица Максић, Ивана Ђерић 
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2016 
Цена: -             

 

 

 

Јединствено научно дело на нашем простору.
(проф. емеритус др Првослав Јанковић, педагошки факултет у Сомбору)

Занимљиво, интелектуално узбудљиво и подстицајно штиво.
(редовни проф. др Биљана Требјешанин, Учитељски факултет у Београду)

Рукопис је писан јасним и разумљивим језиком и стилом, критички и аргументовано.
(редовни проф. др Оливера Гајић, Филозофски факултет у Новом Саду)

Вредан допринос развоју школске праксе и значајан прилог развоју педагошке теорије.
(ванредни проф. др Емина Хебиб, Филозофски факултет у Београду)

Значајан број инструмената које наставници и стручни сарадници могу користити.
(доцент др Гордана Ђигић, Филозофски факултет у Нишу)

Више детаља можете прочитати у ОДЛОМКУ, или ЧЛАНКУ "Просветног прегледа" у коме је књига представљена.

Нови наслови

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

GUIDE TO IER in Belgrade

GUIDE TO IER in Belgrade

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред