ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Развој истраживачке праксе у школи

razvoj istrazivacke naslovnaРазвој истраживачке праксе у школи 
  
Славица Максић, Ивана Ђерић 
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2016 
Цена: -             

 

 

 

Јединствено научно дело на нашем простору.
(проф. емеритус др Првослав Јанковић, педагошки факултет у Сомбору)

Занимљиво, интелектуално узбудљиво и подстицајно штиво.
(редовни проф. др Биљана Требјешанин, Учитељски факултет у Београду)

Рукопис је писан јасним и разумљивим језиком и стилом, критички и аргументовано.
(редовни проф. др Оливера Гајић, Филозофски факултет у Новом Саду)

Вредан допринос развоју школске праксе и значајан прилог развоју педагошке теорије.
(ванредни проф. др Емина Хебиб, Филозофски факултет у Београду)

Значајан број инструмената које наставници и стручни сарадници могу користити.
(доцент др Гордана Ђигић, Филозофски факултет у Нишу)

Више детаља можете прочитати у ОДЛОМКУ, или ЧЛАНКУ "Просветног прегледа" у коме је књига представљена.

Нови наслови

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Publikacije

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

НАСТАВА И УЧЕЊЕ У ПРОЦЕСИМА МОДЕРНИЗАЦИУЈЕ СРБИЈЕ

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

ИДЕНТИТЕТ НЕУСПЕШНОГ УЧЕНИКА

Евалуација приступа Тролист

Евалуација приступа Тролист

Евалуација креативних активности у тематској настави

Евалуација креативних активности у тематској настави

Представе о образовним променама

Представе о образовним променама

Калитет и ефикасност наставе

Калитет и ефикасност наставе

Психолошка перспектива демократских односа

Психолошка перспектива демократских односа

Креактивне активности у тематској настави

Креактивне активности у тематској настави

Подстицање креативности у школи

Подстицање креативности у школи

Подстицање ученика похвалом и наградом

Подстицање ученика похвалом и наградом

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

Праћење и вредновање програма стручног усавршавања наставника

О истраживању методу и знању

О истраживању методу и знању

Модели разредне дисциплине

Модели разредне дисциплине

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Теорија и пракса професионалног развоја наставника

Осећајно везивање

Осећајно везивање

Претпоставке успешне наставе

Претпоставке успешне наставе

Од психологије личности ка психологији особа

Од психологије личности ка психологији особа

Сарадња шкле и породице

Сарадња шкле и породице

TIMSS-2007

TIMSS-2007

Апорије образовања за демократију

Апорије образовања за демократију

Технологија, информатика, образовање

Технологија, информатика, образовање

Вршњачки односи и школски успех

Вршњачки односи и школски успех

Социјални односи и образовање

Социјални односи и образовање

Васпитање младих за демократију

Васпитање младих за демократију

Уважавање различитости и образовање

Уважавање различитости и образовање

Систем знања у настави

Систем знања у настави

Морални развој и морално васпитање

Морални развој и морално васпитање

Два века образовања у Србији

Два века образовања у Србији

Демократија у школстим уџбеницима

Демократија у школстим уџбеницима

Како препознати даривитог ученика

Како препознати даривитог ученика

Поглед у разред

Поглед у разред