Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Педагошки приступ Тролист: подстицај за сарадњу, стваралаштво и иницијативу

Bez naslovaПедагошки приступ Тролист: подстицај за сарадњу, стваралаштво и иницијативу
  
Јасмина Шефер, Дејан Станковић, Ивана Ђерић и Владимир Џиновић
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2015 
Цена: - 
            

 

 

 

 

Овај приручник представља освежење у новијој педагошкој литератури и вешто посредује између научних теорија, истраживања, наставног програма и школске праксе. Користан је ослонац свакој школи која има намеру да мења, иновира и унапређује различите аспекте свога рада. Педагошки приступ Тролист фокусиран је не само на наставу и ваннаставне активности, већ и на друге сегменте рада школе. На тај начин школа је обухваћена као систем у коме настава заузима централно место, али у коме остали аспекти школског живота нису запостављени. др Душица Малинић

Било је крајње време да школа добије овакав подстицајни приручник који охрабрује све наставнике основних и средњих школа да уђу у неопходне промене с обзиром на то да раде са генерацијама из дигиталног доба. Овај приручник бих дефинисала као пут до релевантних знања које иначе желимо да постигнемо, а да при том не упаднемо у замку досадних часова. Иако приручник на први поглед делује сложено, то је само заблуда, јер заступа начин на који ученици постају активни и лакше уче. Даниела Стипанић

Педагошки приступ Тролист афирмише вредности сарадње, стваралаштва и иницијативе које Завод за унапређивање образовања и васпитања препознаје као изузетно значајне за развој савременог образовања у нашој земљи. Ове вредности су конципирали истраживачи из Института за педагошка истраживања и кроз оглед истражили у школској пракси. Дакле, предлози за унапређивање праксе у приручнику засновани су на истраживачким подацима. На тај начин остварена је неопходна сарадња три институције које представљају науку, школску праксу и школски систем.

Елеонора Влаховић.

Књигу можете преузети ОВДЕ.