Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Развој истраживачке праксе у школи

razvoj istrazivacke naslovnaРазвој истраживачке праксе у школи 
  
Славица Максић, Ивана Ђерић 
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2016 
Цена: -             

 

 

 

Јединствено научно дело на нашем простору.
(проф. емеритус др Првослав Јанковић, педагошки факултет у Сомбору)

Занимљиво, интелектуално узбудљиво и подстицајно штиво.
(редовни проф. др Биљана Требјешанин, Учитељски факултет у Београду)

Рукопис је писан јасним и разумљивим језиком и стилом, критички и аргументовано.
(редовни проф. др Оливера Гајић, Филозофски факултет у Новом Саду)

Вредан допринос развоју школске праксе и значајан прилог развоју педагошке теорије.
(ванредни проф. др Емина Хебиб, Филозофски факултет у Београду)

Значајан број инструмената које наставници и стручни сарадници могу користити.
(доцент др Гордана Ђигић, Филозофски факултет у Нишу)

Више детаља можете прочитати у ОДЛОМКУ, или ЧЛАНКУ "Просветног прегледа" у коме је књига представљена.