Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

TOWARDS A MORE EQUITABLE EDUCATION: FROM RESEARCH TO CHANGE

  • Аутор: Младен Радуловић, Марија Трајковић

  • Издавач: Институт за педагошка истраживања

Кровна тема праведности кристалише се у књизи кроз анализу различитих проблема савременог образовања, попут: класних неједнакости, родне неравноправности, или изазова инклузије. У фокусу анализе је испитивање могућег доприноса истраживања образовања за превазилажење ових проблема на различитим нивоима, од макро нивоа и образовних политика, преко школске климе на мезо нивоу, до нивоа учионице и наставних пракси.