Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Udžbenik: stara tema pred izazovima savremenog doba

Korica UDžBENIK stara tema 1 


Ana PEŠIKAN
Jelena STEVANOVIĆ

Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2019. 

Na osnovu kratkog opisa sadržaja rukopisa Udžbenik: stara tema pred izazovima novog doba može se zaključiti da se njime otvara čitav niz relevantnih pitanja kvaliteta udžbenika i posredno nastave (poučavanja), njegove njihovo proučavanje i rešavanje što ga čini korisnim i podsticaj i oslonac daljim istraživanjima udžbenika, pa i uspešne nastave…
Prof. dr Biljana TREBJEŠANIN (iz recenzije)

Zbornik radova Udžbenik: stara tema pred izazovima savremenog doba koji su uredile prof. dr Ana Pešikan i dr Jelena Stevanović predstavlja važan doprinos boljem sagledavanju raznovrsnih aspekata udžbenika i njihove uloge u obrazovanju i pruža značajan doprinos ovoj, nedovoljno istraženoj, oblasti.
Prof. dr Aleksandar BAUCAL (iz recenzije)

Udžbenik: stara tema pred izazovima savremenog doba… je korak napred po temama koje aktuelizuje i sigurno će uticati na popravljanje kvaliteta udžbenika čime bi se najbrže i najlakše moglo uticati na kvalitet postignuća učenika.
Prof. dr Snežana MARINKOVIĆ (iz recenzije)

Radovi sabrani u ovoj knjizi predstavljaju koherentan referentni okvir za buduća istraživanja udžbenika. Rukopis ima sveobuhvatan pristup u tumačenju udžbenika i može biti dobar vodič za unapređivanje kvaliteta obrazovanja u procesima modernizacije Srbije.
Dr Nikoleta GUTVAJN (iz recenzije)

Značaj monografije je utoliko veći ukoliko se ima u vidu da se udžbenicima ne posvećuje dovoljna pažnja kao  način u okviru postojećih obrazovnih modula na domaćim visokoškolskim institucijama. Doprinos ove knjige ogleda se i u brojnim mogućnostima praktične primene rezultata i preporuka njenih autora…
Doc. dr Ivana STEPANOVIĆ ILIĆ (iz recenzije)