Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Креативност у образовању из перспективе наставника

  • Ауторке:
    Славица Максић и Јелена Павловић
  • Издавач:
    Институт за педагошка истраживања Београд

Монографија нас уводи у нове педагошко-психолошке оквире посматрања креативности у образовању (проф. др Љупчо Кеверески, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола).

Од главних резултата може се издвојити ревизија 4П модела, конструкција Развојног, Експертског и Интегрисаног модела креативности (проф. др Александар Стојановић, Универзитет у Београду).

Промишљен, систематски, оригиналан и иновативан приступ истраживању креативности у образовању (проф. др Бланка Богуновић, Универзитет уметности у Београду).