Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ПИРЛС 2021: резултати и импликације

  • Уредници: Николета Гутвајн, Бранислав Ранђеловић и Јелена Стојковић

  • Издавач: Институт за педагошка истраживања

Јубиларна XXX научна конференција Педагошка истраживања и школска пракса: ПИРЛС 2021 – резултати и импликације имала је за циљ представљање резултата добијених секундарним анализама података из међународног истраживања ПИРЛС 2021. Спроведене анализе изнедриле су значајне увиде о постигнућима ученика у домену читалачке писмености који су синтетисани у Зборнику резимеа ПИРЛС 2021 – резултати и импликације. Проблематизовани су концептуални, методолошки и дигитални оквири спроведеног истраживања, сагледане карактеристике и перспективе различитих актера васпитно-образовног процеса, те излистане импликације значајне за унапређивање образовне теорије, политике и праксе. Добијени резултати упутили су на сложеност и међусобну условљеност бројних чинилаца и контекста који обликују постигнуће ученика у домену читалачке писмености.