Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

PIRLS 2021 у Србији: резултати међународног истраживања развоја читалачке писмености у четвртом разреду основне школе

Уредници: Николета Гутвајн, Бранислав Ранђеловић и Младен РадуловићАнализе података које нуди ова публикација омогућавају не само да се стекне увид у читалачку писменост ученика четвртог разреда, већ и да се потпуније идентификују и разумеју фактори који утичу на читалачке компетенције ученика. Поред тога, аутори су понудили и конкретне препоруке за осмишљавање наставних пракси и образовних политика које би допринеле побољшању постигнућа ученика у овом домену. У том смислу, зборник може бити користан практичарима у промишљању и преиспитивању сопственог професионалног деловања, али и креаторима образовних политика у осмишљавању и примени мера усмерених на унапређивање образовне праксе. Такође, он може бити подстицајан истраживачима за даље проучавање ове проблематике и за будућа истраживања.

Проф. др Вера Спасеновић

Филозофски факултет, Универзитет у БеоградуПубликација нуди богат извор емпиријских података о квалитету образовног система у Србији, као и о факторима који утичу на постигнућа ученика. Теоријски и методолошки темељно заснована секундарна анализа резултата истраживања PIRLS 2021 у нашој земљи, проучавање сложене међузависности контекстуалних фактора и препоруке за унапређивање квалитета образовања у првом циклусу образовања чини ову публикацију значајним ресурсом за дубље разумевање актуелног стања нашег образовног система. Ова публикација је неопходна за све актере у образовном систему Србије, укључујући доносиоце одлука, факултете који образују васпитаче и учитеље, медије који се баве образовањем и родитеље.

Проф. др Оливера Кнежевић Флорић

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду


Зборник радова је изразито тематски фокусирани и кохерентан. Поред анализе налаза истраживања PIRLS 2021 сваки текст нуди различите образовне импликације које могу да буду корисне, како за практичаре, тако и за доносиоце образовних политика. Имајући то на уму, као и чињеницу да је књига заснована на резултатима истраживања које је по први пут испитивало читалачку писменост у Србији међу десетогодишњацима, можемо да закључимо да ова књига представља вредан прилог разумевању савременог образовног система у Србији, његових предности, мана и могућих путева за унапређивање.

Проф. др Данимир Мандић

Факултет за образовање учитеља и васпитача, Универзитет у БеоградуКњигу у целости можете преузети ОВДЕ