ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

РЕДАКЦИЈА ЗБОРНИКА ИНСТИТУТА ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Главни и одговорни уредник

др Славица Шевкушић
Институт за педагошка истраживања, Београд


Технички уредник

др Ивана Ђерић
Институт за педагошка истраживања, Београд


Редакција
 • проф. др Николај М. Боритко, Волгоградски државни педагошки универзитет, Руска Федерација
 • проф. др Вилмош Вас, Метрополитен Универзитет у Будимпешти, Мађарска
 • проф. др Бранко Ковачић, Школа за комуникацију, Универзитет у Хартворду, САД
 • проф. др Данијел Черчил, Факултет за образовање, Универзитет у Хонг Конгу
 • др Сузана Миовска Спасева, Педагошки институт, Филозофски факултет "Ћирило и Методије", Универзитет у Скопљу, Македонија
 • др Драган Јањетовић, Болница Јужне области Норвешке у Арендалу, Норвешка
 • проф. др Зоран Аврамовић, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Беооград
 • проф. др Бланка Богуновић, Факултет музичке уметности, Универзитет у Београду
 • др Ивана Ђерић, Институт за педагошка истраживања, Београд
 • др Снежана Мирков, Институт за педагошка истраживања, Београд
 • проф. др Слободанка Гашић-Павишић, Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту, Универзитет Сингидунум, Београд
 • проф. др Миросава Ђуришић-Бојановић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
 • др Николета Гутвајн, Институт за педагошка истраживања, Београд
 • проф. др Дејан Лаловић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
 • др Јелена Стевановић, Институт за педагошка истраживања, Београд
 • др Наташа Лалић Вучетић, Институт за педагошка истраживања, Београд
 • проф. др Душанка Лазаревић, Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду
 • проф. др Данка Радуловић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду
 • проф. др Вера Спасеновић, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
 • проф. др Снежана Стојиљковић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
 • др Дарко Штрајн, Педагошки институт, Љубљана, Словенија
Секретар Редакције

Драган Весић
Институт за педагошка истраживања, Београд


Лектор

др Јелена Стевановић
Институт за педагошка истраживања, Београд