ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

др Николета Гутвајн

Nikoleta Gutvajn1Звање: Научни сарадник
Oбласт интересовања: Идентитет неуспешног ученика, конструктивистички приступ школском постигнућу ученика
Телефон: 011 2 658 439
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Биографија

ОБРАЗОВАЊЕ

Основну и средњу школу (Земунска гимназија) завршила је у Београду. Дипломирала је на Филозофском факултету Универзитета у Београду 1999. године на Одељењу за педагогију. Магистарску тезу, Утицај афективно-мотивационих фактора у породичном васпитању на школски успех ученика, одбранила је 23. септембра 2003. године на Одељењу за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Докторску дисертацију, Конструктивистички приступ образовном постигнућу ученика, одбранила је 17. децембра 2009. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду.

РАДНО ИСКУСТВО

Од фебруара 1999. године, одмах по стицању високог образовања, радила је седам месеци као волонтер у Институту за педагошка истраживања у Београду. Од 15. септембра 1999. године запослена је у Институту за педагошка истраживања у Београду по Програму за пријем лица обдарених за научноистраживачки рад.

Функцију вршиоца дужности директора Института за педагошка истраживања обављала је у периоду од фебруара 2014. године до јануара 2015. године.

Од јануара 2015. године обавља функцију директора Института.

УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВАОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

1999–2000: Васпитање, образовање и школа у савременом друштву

2001–2005: Васпитање и образовање за изазове демократског друштва

2006–2010: Образовање за друштво знања

2011–2019: Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву

2011–2019. Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије.

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ОСТАЛИМ ПРОЈЕКТИМА

2002-2003: члан тима за припрему и реализацију међународног истраживања TIMSS 2003 у Србији

2011–2012 руководилац пројекта Представе о образовним променама у Србији: рефлексије о прошлости, визије будућности који је реализован у оквиру Регионалног програма подршке истраживању у области друштвених истраживања на Западном Балкану (RRPP) у сарадњи са Универзитетом у Фрибургу, а под покровитељством Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC)

2011–2019: руководилац потпројекта Квалитет и ефикасност васпитања и образовања у оквиру пројекта Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије

2014–2017 заменик руководиоца међународног пројекта TIMSS 2015 у Србији: испитивање ученичких постигнућа у математици и природним наукама

2017–2020 заменик руководиоца међународног пројекта TIMSS 2019 у Србији

2017-2018 евалуатор у оквиру пројекта Превенција ризичних понашања код деце и младих кроз спорт и едукацију – До успеха заједно!

2018- национални кокоординатор међународног истраживања PIRLS 2021 у Србији: истраживање развоја читалачке писмености

2019 – заменик националног координатора међународног истражиња LaNA 2019 у Србији: испитивање постигнућа ученика млађих разреда основне школе у домену читалачке писмености и математике.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Др Николета Гутвајн именована је за представника Републике Србије у радној групи ЕТ2020 – Отворени метод координације Генералног директората за образовање и културу Европске комисије за 2017. годину.

ЧЛАНСТВА У УРЕЂИВАЧКИМ ОДБОРИМА ЧАСОПИСА, УРЕЂИВАЊЕ МОНОГРАФИЈА, РЕЦЕНЗИЈЕ НАУЧНИХ РАДОВА И ПРОЈЕКАТА

  • Рецензент је две научне монографије. Рецензент је часописа Зборник Института за педагошка истраживања (М24) који је водећи научни часопис у области образовања и васпитања, верификован посебном одлуком Министарства науке Републике Србије (од 2010. године до данас у сваком броју часописа). Рецензент је часописа националног значаја Иновације у настави (M52).

  • Члан је редакције часописа Зборник Института за педагошка истраживања (Одлука научног већа Института, V седница Научног већа, 3. aприл 2014. године). Члан је међународног уређивачког одбора и рецензентског тима научног часописа Београдска дефектолошка школа (ISSN 0354-8759) који издају Друштво дефектолога Србије и Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитетеа у Београду. Члан је уређивачког одбора међународне ревије Инклузивно образовање

ПЕДАГОШКИ РАД

  • Од 2002. до 2007. године била је ангажована као спољни сарадник у Вишој школи за образовање васпитача у Београду за извођење вежби из предмета: Методика развоја говора, Предшколска педагогија и Породична педагогија. Од 2014. до 2015. године била је ангажована у својству професора за извођење наставе из предмета Педагогија у Високој медицинској школи струковних студија у Ћуприји.

  • Аутор је и реализатор акредитованог програма за професионално усавршавање наставника Превенција агресије и насиља у раном узрасту (програм акредитован од стране Министарства просвете Републике Србије) који се успешно реализује од 2010. године до данас. Члан је Централне комисије за конкурс Сазнали на семинару применили у пракси (конкурс за запослене у образовању за приказ примене програма стручног усавршавања у пракси) који расписује Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије (Центар за професионални развој запослених у образовању).

  • Од 2010. године до данас др Николета Гутвајн ради на образовању и формирању научних кадрова кроз менторски рад (интерно менторство у Институту). Била је више пута члан и председник комисије за избор (реизбор) у звање, као и члан комисије за оцену подобности теме и кандидата на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду.

ДОДАТНО ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА

У периоду од 2004. до 2007. године професионално се усавршавала у области конструктивистичке психотерапије и стекла сертификат Уводног курса из психологије личних конструката.

ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА

Др Николета Гутвајн континуирано се бави проучавањем идентитета неуспешног ученика, као и могућностима унапређивања квалитета образовања ученика који су у васпитнообразовном дискурсу позиционирани као неуспешни. У својим теоријским и емпиријским радовима разматра и испитује различите стратегије подршке неуспешним ученицима и њихове ефекте на школско постигнуће. Има дугогодишње искуство у квалитативним истраживањима (интервју, анализа наратива, методе и технике психологије личних конструката).

Др Николета Гутвајн поседује значајно искуство у руковођењу Институтом и организацији и реализацији научноистраживачких активности. Поборник је тимског рада и подстиче креативност, иновације и демократичност у одлучивању. Посвећена је популаризацији науке и примени научних резултата Института у образовној пракси ради унапређивања образовног система у Србији и јачања друштвене свести о улози и значају образовања.

СТРАНИ ЈЕЗИК

Говори енглески и служи се немачким језиком.