Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

др Јелена Станишић

  • Звање: научни сарадник

    Oбласт интересовања: Еколошко васпитање иобразовање

    Телефон: 011 2 681 127

    Мejл:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

БИОГРАФИЈА

ОБРАЗОВАЊЕ 

Школске 2000./2001. године је уписала педагогију на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Дипломирала je за време апсолвентског рока са темом „Школски успех ученика из непотпуних породица“. Након основих студија, школске 2005./2006. године је уписала магистарске студије на Филозофском факултету у Београду, група за педагогију, смер-школска педагогија код проф. др Недељка Трнавца. У новембру 2008. године, одбранила је магистарску тезу под називом „Еколошко васпитање и образовање ученика у основној школи“. У новембру 2009. године, Јелена Станишић је пријавила тему за докторску дисертацију на Филозофском факултету у Новом Саду, одсек за педагогију. Тема докторске дисертације је „Евалуација корелацијско-интеграциског методичког система у обради садржаја еколошког образовања“.

РАДНО ИСКУСТВО

Од фебруара 2006. године као истраживач приправник запослена је у Институту за педагошка истраживања у Београду. У децембру 2008. године стекла звање истраживач сарадник. Након избора у звање била је сарадник на пројекту Института за педагошка истраживања под називом Образовање за друштво знања (2006–2010). Од почетка 2011. године мр Јелена Станишић ангажована је на следећим пројектима Институтата за педагошка истраживања, чију реализацију финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије и Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву (2011–2014). У оквиру поменутих пројеката бави се еколошким образовањем и васпитањем. Проблематику еколошког образовања и васпитања, проучава са аспекта значаја и улоге школе, наставника и родитеља, са посебним освртом на наставни процес и примену различитих методичких система у обради еколошких садржаја. 

Током рада у Институту обајвила је радове у домаћим и страним часописима и моногрфијама и учествовала на научним конференцијама у земљи и иностранству. Била је укључена у пројекат TIMSS 2007 и TIMSS 2011 истраживање. Једна је од реализатора семинара за стручно усавршавање васпитача »Обука васпитача за припрему деце за описмењавање«. Од 2007 до 2010 била је члан редакције часописа Зборник Института за педагошка истраживања. Такође, 2006. године била је секретар скупа „Сарадња школе и породице“, 2009. године секретар Петог међународног симпозијума „Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања“ и 2010. године секретар XIII међународне научне конференције „Васпитање и образовање деце са сметњама у развоју у предшколској установи и школи“. Била је технички уредник тематског зборника „Квалитет и ефикасност наставе“ у издању Института за педагпшка истраживања.