Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

др Душица Малинић

 • Звање: виши научни сарадник

  Oбласт интересовања: узроци школског неуспеха и начини превенције овог феномена, педагошкa и дидактичко-методичка компетентности наставника, унапређивање праксе лидерства у образовању.

  Телефон: 011 2 642 925

  Мejл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

БИОГРАФИЈА

Образовање

Основну и средњу школу завршила је у Ужицу. Дипломирала је и магистрирала на Одељењу за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. На истом факултету је 2014. године одбранила и докторску дисертацију под називом Педагошки приступи наставника у раду са неуспешним ученицима.

Радно искуство

Од 2002. године запослена на Институту за педагопка истраживања

Учешће у пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

2002–2005 Васпитање и образовање за изазове демократског друштва
2006–2010 Образовање за друштво знања
2011–2019 Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву
2011–2019 Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије

Руковођење и учешће у осталим пројектима

2003, 2007, 2011, 2015, 2019 – Међународни контролор квалитета реализације истраживања TIMSS (Тrends in International Mathematics and Science Study) у свим досадашњим циклусима у Србији.
2012-2019 – Руководилац потпројекта Доступност, праведност и партиципативност у васпитању и образовању у оквиру националног пројекта који финансира МПНТР Републике Србије.
2013-2017 – Члан тима Института за педагошка истраживања у реализацији међународног ТЕМПУС пројекта, под називом Мастер програм лидерство у образовању (Master program in Educational Leadership – EdLead; 543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR).
2019 – Члан тима Института за педагошка истраживања у реализацији међународног истраживања постигнућа ученика у области читалачке писмености и математике – Literacy and Numeracy Assessment – LaNA.
Од 2019 – члан истраживачког тима међународног истраживања развоја читалачке писмености – Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS 2021

Остале активности

2016-2017 – члан Радне групе Завода за унапређивање образовања и васпитања у пројектној активности Центра за професионални развој запослених у образовању под називом Унапређивање квалитета рада образовно-васпитних и васпитно-образовних установа
2016– консултант на пројекту Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и на ниову установе у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања.
2017– члан Радне групе Завода за унапређивање образовања и васпитања за припрему предлога документа Оквир националног курикулума
2017-2018 – члан Радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за Ревизију стандарда квалитета рада установа у систему доуниверзитетског образовања и васпитања и припрему предлога подзаконских аката којима се уређује систем спољашњег вредновања и самовредновања рада установе.

Монографије, уређивање монографија, рецензије научних радова и пројеката

 • Аутор монографије Неуспех у школској клупи (2009) у издању Института за педагошка истраживања.
 • Коуредник четири тематска зборника:
  - Квалитет и ефикасност наставе (2009) у издању Института за педагошка истраживања (Србија) и Волгоградског државног педагошког универзитета (Русија).
  - Унапређивање квалитета и доступности образовања у Србији (2018) у издању Института за педагошка истраживања.
  - Leadership in education: Initiatives and trends in selected European countries (2019). Belgrade: Institute for Educational Research, Jagodina: Faculty of Education, University of Kragujevac, and Szeged: Hungarian-Netherlands School of Educational Management, University of Szeged.
  - Настава и учење у процесима модернизације Србије (2019) у у издању Института за педагошка истраживања
 • Коуредник приручника Управљање квалитетом рада установа образовања и васпитања – приручник за директоре (2017) у издању Института за педагошка истраживања и Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу из Јагодине.
 • Један је од приређивача публикација:
  - Педесет пет година Института за педагошка истраживања (2014) и
  - Шездесет
  година Института за педагошка истраживања (2019) у издању Института за педагошка истраживања
 • Рецензент приручника за школе: Педагошки приступ Тролист: подстицај за сарадњу, стваралаштво и иницијативу (2015) у издању Завода за унапређивање образовања и васпитања и Института за педагошка истраживања.
 • Рецензент часописа: Зборник Института за педагошка истраживања, Иновације у настави и Настава и васпитање.

Педагошки рад

 • Координатор акредитованог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника под називом Наставник као креатор климе у одељењу који се реализије oд 2006 године у континуитету. Аутор и реализатор тема: Подстицање мотивације ученика на учење и Улога наставника у превенцији школског неуспеха.
 • Аутор и реализатор теме у оквиру програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника под називом: Иновативни садржаји у економској географији као подстицај развијању наставничких компетенција чији је носилац Економски факултет Универзитета у Београду. Програм је био акредитован за школску 2016/17. и 2017/18. годину.
 • Координатор програма обуке под називом Унапређивање наставниччких компептенција на универзитету која је реализацована у 2019. години.