Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Коменијус пројекат

Назив пројекта: Унапређивање образовне ефективности основних школа (Improving educational effectiveness of primary schools – IEEPS), Коменијус пројекат у оквиру Програма за целоживотно учење 
 
Кратак опис пројекта:
Пројекат подразумева истраживање образовне ефективности основних школа у Србији и трајаће од децембра 2013. до 30. маја 2017. године. Овим пројектом предвиђено је следеће: 1) идентификација фактора образовне ефективности, тј. наставних и школских варијабли које утичу на постигнуће ученика у математици и природним наукама; 2) пружање индивидуалних повратних информација школама о додатој педагошкој вредности оствареној од 4. до 8. разреда основне школе; 3) креирање програма стручног усавршавања наставника за разумевање и коришћење повратне информације о додатој педагошкој вредности, као и за унапређивање школске и наставне праксе. 

Партнери: 
• Факултет педагошких наука (ФПН), Универзитет у Крагујевцу, Србија – координатор пројекта 
• Институт за педагошка истраживања (ИПИ), Београд, Србија 
• Католички универзитет, Лувен, Белгија 
• Универзитет на Кипру, Никозија, Кипар 
• Државни испитни центар, Љубљана, Словенија 
• ОШ „Јелена Ћетковић”, Београд, Србија 
• ОШ „Македонитиса”, Никозија, Кипар 

Лична карта пројекта: Информације за учеснике у истраживању

Jagodina

Представници Института за педагошка истраживања, 12. и 13. децембра 2013. године учествовали су на првом радном састанку пројекта ,,Унапређивање образовне ефективности основних школа“ (IEEPS), који се реализује у оквиру потпрограма „Комениjус“ европског Програма за целоживотно учење. Састанак је одржан на Факултету педагошких наука у Јагодини и том приликом представљени су циљеви и задаци пројекта и план активности за наредни период. На састанку су присуствовали и сарадници из других партнерских институција, међу којима су и светски стручњаци у области образовне ефективности и лидерства у образовању, проф. др Јана Ван Дам са Католичког универзитета у Лувену (Белгија), проф. др Леонидас Кириакидес са Универзитета на Кипру, др Гашпaр Цанкар из Државног испитног центра (Словенија).