Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Темпус пројекат

Темпус пројекат (2013–2017) под називом Мастер академски програм лидерства у образовању (Master program in Educational Leadership – EdLead). Институт за педагошка истраживања је партнер у интернационалном конзорцијуму на овом пројекту. Координатор пројекта је Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина. У пројекту учествује тим сарадника из Института: др Славица Шевушић – руководилац пројектних активности у Институту, др Душица Малинић, др Владимир Џиновић и мр Дејан Станковић (спољни члан тима).

Циљ овог пројекта представља развијање курикулума за мастер академски програм „Лидерство у образовању˝ који би превасходно служио за обучавање директора, помоћника директора и руководилаца школских тимова.