Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

POPS1 i POPS 2

Пројекат „Представе о образовним променама у Србији: рефлексије о прошлости, визије будућности (ПОПС)“ спровела је група истраживача из Института за педагошка истраживања у периоду од јула 2010. до јуна 2012. године. Целокупан пројекат је реализован у оквиру Регионалног програма подршке истраживању у области друштвених наука на Западном Балкану (РРПП), који води Универзитет у Фрибургу, а финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу. 


pops1 pops2

Прва фаза пројекта: ПОПС1


 У првој години пројекта у фокусу су била два истраживачка питања (ПОПС 1): како кључни актери (ученици, родитељи, наставници, директори, креатори образовних политика и образовни експерти) доживљавају образовне промене које су инициране у годинама транзиције (2000-2010) и какве су њихове визије будућих образовних промена у Србији. Истраживачки тим који је осмислило и реализовао овај део пројекта чине др Миља Вујачић, др Јелена Павловић, мр Дејан Станковић, мр Владимир Џиновићмр Ивана Ђерић, мр Рајка Ђевић, Соња Анђелковић и др Милица Марушић. 

Промовисање пројекта ПОПС1 и дисеминација истраживачких резултата 

Резултати истраживања ПОПС1 представљени су, најпре, доносиоцима одлука из надлежних институција на радионицама о развоју Стратегије образовања у Републици Србији које су организовали Европска фондације за оспособљавање (ETF) и Министарство просвете и науке 19. јуна 2011. године у Београду. 

Након тога, промоција пројекта ПОПС1 и монографије представљени су стручној и широј јавности 21. јуна 2011. године у Медија центру у Београду. На следећем линку можете погледати видео запис са промоције истраживања: http://www.mc.rs/mc_press_centar/dogadjaji.4.html?eventId=8052

Публикацију „Представе о образовним променама у Србији: рефлексије о прошлости, визије будућности (Vujačić i sar., 2011)“ у којој су саопштени добијени налази, закључци и препоруке из прве пројектне године можете преузети овде. Презентацију ПОПС1 у ppt. формату можете преузети овде


Друга фаза пројекта: ПОПС2 

У оквиру дела пројекта који је реализован 2011/12. године истраживачи су се усмерили на испитивање перцепција запослених у основној школи (национално репрезентативни узорак школа у Србији), креатора образовних политика и других интересних група о процесу стварања, спровођења и вредновања три образовне реформе у Србији. Конкретно, реч је о три образовне реформе: инклузивно образовање, нови систем стручног усавршавања наставника и школско развојно планирање. Истраживачки тим који је осмислило и реализовао овај део пројекта чине мр Дејан Станковић, др Јелена Теодоровић, мр Ивана Ђерић, мр Бојана Бодрожа,Владета Милин и др Николета Гутвајн.  

Промовисање пројекта ПОПС2 и дисеминација истраживачких резултата

Промоција налаза добијених на узорку запослених у основним школама у Србији „Од идеја до резултата: образовне промене у очима просветних радника“ одржана је у Медија центру 29. јуна 2012. године у Београду. 

На следећем линку можете погледати видео запис са промоције истраживачких налаза ПОПС2 http://www.mc.rs/od-ideja-do-rezultata-obrazovne-promene-u-ocima-prosvetnih-radnika.4.html?eventId=8611

Стручна јавност се, такође, упознала са најважнијим налазима кроз „Сажетак за образовну политику“ који можете преузети овде

Извештај „Представе о образовним проманама у Србији: рефлексије о прошлости, визије будућности (ПОПС2)“ у којој су саопштени добијени налази, закључци и препоруке из друге пројектне године можете преузети овде. Презентацију ПОПС2 у ppt. формату можете преузети овде

Нови истраживачки радови који се темеље на резултатима добијеним у ПОПС2 биће публиковани у националним и међународним часописима, као и на домаћим и међународним конференцијама.  Линкови са објављеним радовима биће сукцесивно постављени овде: 

1. Станковић, Д., Ђерић, И., и Милин, В. (2013). Правци унапређивања стручног усавршавања наставника у србији: перспектива наставника основних школа. Зборник Института за педагошка истраживања, 45(1), 86-107.