Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Евалуација верске наставе у основној и средњој школи

Финансијер пројекта: Министарство вера Републике Србије
Руководилац пројекта: проф. др Слободанка Гашић-Павишић

O ПРОЈЕКТУ 

Верска настава уведена је у наставни план и програм у Србији 2001. године, као факултативни предмет, а од 2002. школске године добила је статус изборног предмета. Овим се подразумева да ученици имају могућност да бирају између два наставна предмета – Верске наставе и Грађанског васпитања, а потом је настава из изабраног предмета за њих обавезна. Прву могућност избора ових предмета имају у првом разреду основне школе, а затим у четвртом разреду основне школе и првом разреду средње школе. У овим разредима ученици могу да промене изборни предмет или да остану при ранијем избору.

Институт за педагошка истраживања спровео је неколико емпиријских истраживања о реализацији Верске наставе и Грађанског васпитања у току 2003. године. Један од главних закључака тих истраживања био је да би требало посветити већу пажњу образовању и професионалном усавршавању наставника верске наставе, ради њихове боље припреме за рад у школи, а установљено је и да очекивања ученика од ових предмета нису испуњена (Максић, Јоксимовић, 2003).  

Имајући у виду уочене недостатке у реализацији Верске наставе, као и чињеницу да је од последњег вредновања овог наставног предмета прошло више година, у циљу праћења квалитета Верске наставе, Институт за педагошка истраживања је прихватио позив Министарства вера да уради евалуацију Верске наставе. 
Предвиђено је да се евалуација Верске наставе одвија у три фазе :
Прва фаза:  Евалуација  реализације и ефеката Верске наставе у основним и средњим школама  у Београду; трајање:  април – октобар 2009. 
Друга фаза: Евалуација реализације и ефеката Верске наставе у основним и    средњим школама на територији Србије; трајање: октобар 2009 – мај 2010
Трећа фаза: Анализа наставних програма и уџбеника Верске наставе; трајање: јануар – јуни  2010.

Истраживачки тим:

  • проф. др Слободанка Гашић-Павишић, Институт за педагошка истраживања, руководилац пројекта
  • др Славица Шевкушић, Институт за педагошка истраживања, координатор пројекта
  • Владета Милин, докторант, Институт за педагошка истраживања, секретар пројекта
  • Милица Марушић, докторант, Институт за педагошка истраживања, истраживач 
  • мр Светозар Наход, истраживач
  • мр Тања Миловановић, докторант, Министарство вера, истраживач   
  • консултанти: др Снежана Јоксимовић, др Зоран Аврамовић