Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву

Финансијер пројекта: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Руководилац пројекта: 
др Владимир Џиновић

Основна сврха овог пројекта је стварање услова за развијање нових улога и идентитета кроз образовање, потребних да изнесу друштвене промене ради општег напретка, бољег и иновативнијег коришћења људских ресурса, личне самоактуализације људи и квалитета свеукупног живота. Предмет истраживања је васпитно - образовни процес у коме се подстиче иницијатива, сарадња и стваралаштво код ученика, наставника и родитеља; у настави и ширем систему комуникације школе са друштвеном средином. Циљ истраживања је да се теоријски размотри парадигма образовања усмереног на иницијативу, сарадњу и стваралаштво, испитају актуелне потребе и проблеми у школама и у сусрету ове две компоненте развију адекватни модели рада у школама на свим нивоима (ученик, наставник и систем, родитељ и друштвена средина), који ће се тестирати и евалуирати у школској пракси, уз очекивање да утичу на промену улога и идентитета учесника у образовном процесу. Тим истраживача биће уједињен око заједничке педагошке идеје и у складу са њом интерпретираће своје истраживачке налазе, узимајући у обзир друштвени контекст у Србији и светске трендове. Квантитативни и квалитативни резултати евалуације потреба и проблема праксе и примене предложених модела рада у образовању били би изложени научној заједници кроз публикације, а практичарима у форми препорука за педагошки рад и идеја за иновирање образовнмог система.


Овде можете преузети презентацију са основним информацијама о пројекту PDF.