Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ПАКЕТ РАЗЛИЧИТОСТИ

ПАКЕТ РАЗЛИЧИТОСТИ је ресурс за све организације/институције које раде са младима у секторима омладинског рада, образовања и социјалне заштите. Циљ пакета је да менаџерима и практичарима пружи савремено ЗНАЊЕ о различитости, АЛАТЕ ЗА ПРОЦЕНУ како би подржао њихову самоевалуацију и планирање унапређења праксе уважавања различтиости уз подршку ДОБРЕ ПРАКСЕ  из различитих области.

Шта је основна ПОЗАДИНА пакета Револуција различитости?

Различитост је препозната као веома важна ВРЕДНОСТ у области младих (и много шире) која треба да се поштује и интегрише у рад свих институција и организација које се баве младима. Велики значај приступу различитости као прилици за учење и повезивање, а не за искључење и конфликте препознат је у целој ЕУ (почевши од мотоа ЕУ „Уједињени у различитости“ и обухваћености широким спектром стратегија ЕУ). Као резултат вишегодишњих напора, постоји велика база инструмената, алата, водича, чланака који се баве овом темом, доступна свима којима је тема различитости значајна (обично уз инклузију и/или културну осетљивост), а законодавни оквири већине земаља различитост имају уграђену у неком облику као важну вредност у својим стратегијама у вези са младима и системима који имају најчешће додире са бригом о младима (као што су образовање и социјална заштита). Али ипак, у пракси се различитост поштује и „спроводи“ делимично.

Постоје три елемента која су релевантна и испреплетена када је у питању НЕГОВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИОНОМ НИВОУ (од стране ОЦД, школе, установе социјалне заштите или било које друге организационе јединице). То су контекст (организациона култура), ниво односа (клима) и индивидуални ниво (компетенције). Неке институције (као што су школе) имају организациону културу (прописе, процедуре, праксе) која је успостављена на начин који подржава неговање различитости. Али када особље нема довољно оснажене компетенције, општа клима није подстицајна и млади људи у тој установи не осећају предности позитивне културе. С друге стране, када омладинске организације за своје особље имају високо компетентне појединце, то подржава позитивну климу у њиховим активностима, али ако недостаје организациона култура, у тренутку кад дође до промене особља, квалитет активности аутоматски опада. Имамо примере добре праксе где се сва три елемента непрестано развијају и негују, али ови примери су више изузеци него правило.

Све земље учеснице у конзорцијуму (Србија, Италија, Словенија), као и већина других у региону, па и у ЕУ, и поред свих досадашњих напора, суочавају се са преовлађујућим питањима социјалне искључености, дискриминације и насиља према онима који су означени као различити у доминантној култури и мотивисани су да оснаже своје младе људе да науче како да различитост виде као прилику, а не као препреку. Постоји заједничка потреба за бесплатним, холистичким и ефикасним инструментима који могу подржати оне организације/институције заинтересоване за неговање различитости на свим нивоима. Са друге стране, ови ресурси су од значаја и за оне организације које наводе да их различитост уопште не занима, како би се ширила свест о важности и могућности уважавања различитости у пракси, показујући како то није губљење времена и ресурса, већ пружа велику корист са становишта организационог и програмског успеха.

Кроз пројекат „РЕВОЛУЦИЈА РАЗЛИЧИТОСТИ: Од вредности до праксе“ (реф.бр. 2021-1-RS01-КА220-IOU-000029459), који реализују 4 организације – ЦЕПОРА – Центар за позитиван развој младих (Србија), Институт за педагошка истраживања (Србија), удружење Униамоћи (Италија) и основна школа Данте Алигијери Изола (Словенија), желимо да подржимо организације и институције да унапреде своје неговање различитости у пракси, помажући им да сагледају ово питање холистички, „нађу свој пут“ кроз могућности које им се нуде, тако да могу да се крећу ка оним ресурсима за унапређење који су релевантни за њихове специфичне потребе у домену културе/климе/компетенција.

Пакет је организован у 3 сегмента – 3 свеобухватне публикације које ће водити вашу трансформацију у организацију/институцију која има холистички приступ неговању различитости међу младима са којима радите.