Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

КОЛЕКЦИЈА ДОБРЕ ПРАКСЕ

Трећа колекција је КОЛЕКЦИЈА ДОБРЕ ПРАКСЕ
Овде можете пронаћи целу публикацију: Револуција различитости: Колекција добре праксе

Публикација Револуција различитости: Колекција добре праксе резимира смернице, принципе, препоруке за неговање различитости у пракси у различитим облицима организација/институција. Прикупили смо актуелне трендове, научене лекције и практичне примере организација и институција које раде са младима у области омладинског рада, образовања и социјалне заштите и сумирали ресурсе и примере добре праксе у три дела. У првом делу наћи ћете актуелне научне препоруке у вези са неговањем различитости у пракси, које покривају приступе трансформацији културе организација, климе и компетенција запослених у погледу различитости. У другом делу наћи ћете описе конкретних примера из праксе за различите организације и институције. У трећем делу ћете пронаћи широк спектар корисних ресурса, иницијатива и пројеката који долазе из три земље укључене у пројекат – Србије, Словеније и Италије.

Разумевање нових погледа на различитост и разумевање комплементарних ефеката унапређења организационе културе, климе и компетенција њеног особља у погледу неговања различитости је од пресудне важности за преношење наших напора да посматрамо различитост као снагу са идеје на праксу. Надамо се да ћете овде пронаћи значајну инспирацију за своју револуцију различитости!

2. ДЕО – ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ НАУЦИ
У овом делу публикације припремили смо практичне примере различитих организација/институција које раде са младима у секторима омладинског рада, образовања и социјалне заштите. Овде можете истражити како организације различите величине, професионалног фокуса и интерне организације негују своју културу, климу и компетенције особља. Организовали смо примере кроз поделу у односу на примарну област из којих долазе, али вас охрабрујемо да их све истражите, јер ћете можда открити да примери организације која ради у области омладинског рада у потпуности одговара вашим потребама за унапређењем вашег функционисања и подстицања различитости, иако радите у области образовања или социјалне заштите:

ДЕО 3 - ПРИМЕРИ ИЗ НАЦИОНАЛНИХ ОКВИРА ЗА ПРАКСУ ДИВИТЕТА У СРБИЈИ, ИТАЛИЈИ И СЛОВЕНИЈИ
У трећем делу колекције добре праксе, приредили смо преглед оквира наше 3 земље у домену праксе неговања различитости. Овде ћете пронаћи тренутне тежње већих институција/организација у овим земљама, а које се баве неговањем различитости у пракси. Наћи ћете примере модела, публикација, активности и још много тога.


Овде можете да се крећете ка КОЛЕКЦИЈИ ПРОЦЕНЕ, КОЛЕКЦИЈИ ЗНАЊА, или назад до општих информација о ПАКЕТУ РАЗЛИЧИТОСТИ.