Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

КОЛЕКЦИЈА ЗНАЊА

Овде можете пронаћи целу публикацију: Револуција различитости: Колекција знања

Публикација Револуција различитости: Колекција знања сумира актуелна знања релевантна за неговање различитости, испуњена је информацијама које ће помоћи професионалцима који раде са младима у различитим областима да подигну своје знање и разумевање теме различитости. Колекција је настала анализом научних радова у вези са неговањем различитости на организационом нивоу, анализом неформалних ресурса ЕУ и националних нивоа у вези са различитошћу, кројењем „минималних стандарда“ за организације које негују различитост и анализом релевантних актуелних ЕУ и националних стратегија, закона и процедура које се односе на неговање различитости и релевантних за 3 система који су највише у контакту са младима (омладински рад, образовање и социјални рад).

2. ДЕО - РАЗЛИЧИТОСТ У САВРЕМЕНИМ ПРАВНИМ ОКВИРИМА: НИВО ЕУ

У другом делу научићете о правном оквиру који усмерава напоре ЕУ на уважавању различитости. Познавање законодавства ЕУ је релевантно за разумевање ЕУ димензије неговања различитости, за разумевање у којим оквирима делују наше земље када је у питању креирање националних законодавних оквира који су у складу са оквирима ЕУ, као и за разумевање на који начин ваши напори у овој области доприносе напорима ЕУ у овој области.
Овде можете истражити:

3. ДЕО - УМЕСТО ЗАКЉУЧКА МИНИМАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА НЕГОВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ У ПРАКСИ

У трећем делу сумирали смо тренутна научна знања у кључне минималне стандарде којима ваша организација/институција треба да тежи да би се назвала организацијом/институцијом која уважава различитост.

ДОДАТАК – АКТУЕЛНО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО О РАЗНОЛИКОСТИ У СРБИЈИ, ИТАЛИЈАМА И СЛОВЕНИЈИ

У прилогу смо припремили анализу актуелног националног законодавног оквира у вези са различитости у наше 3 земље, релевантног за области омладинског рада, образовања и социјалне заштите.


Овде можете да се крећете ка КОЛЕКЦИЈИ ПРОЦЕНЕ, КОЛЕКЦИЈИ ДОБРЕ ПРАКСЕ, или назад до општих информација о ПАКЕТУ РАЗЛИЧИТОСТИ.