Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

2017 Улога уџбеника у савременом образовању

XXII  научна конференција "Педагошка истраживања и школска пракса"

УЛОГА УЏБЕНИКА У САВРЕМЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Организатор:

Институт за педагошка истраживања у Београду, Учитељски факултет Универзитета у Београду, Завод за унапређивање образовања и васпитања

Датум и место одржавања:

15. децембар, 2017. године, Београд

Председник програмског одбора:

др Јелена Стевановић

 

Председник организационог одбора:
мср Младен Радуловић