Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Институт за педагошка истраживања (Београд),
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (Београд) и
Факултет за образовање учитеља и васпитача Универзитета у Београду
позивају вас на:

30. научну конференцију ,,Педагошка истраживања и школска пракса” 

PIRLS 2021: РЕЗУЛТАТИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ 

Циљ конференције је представљање резултата добијених секундарним анализама података из међународног истраживања PIRLS 2021. У складу са датим налазима, између осталог, биће формулисане препоруке за образовну политику и праксу. Kонференција ће бити одржана 14. децембра 2023. године.  Биће прихваћени радови који се тичу секундарних анализа података за Србију из истраживања PIRLS 2021. Такође, аутори могу да пошаљу радове у којима пореде актуелне податке са другим образовним системима и/или са другим пројектима националног, регионалног и међународног карактера.