Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА НАУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ

Институт за педагошка истраживања (Београд, Србија) у суорганизацији са Педагошким факултетом Универзитета Приморска (Копер, Словенија), Филолошким факултетом Руског Универзитета пријатељства народа у Москви (Руска Федерација) и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања (Београд, Србија) организује:

XXVIII међународну научну конференцију

Педагошка истраживања и школска пракса”

Стање, проблеми и потребе савремене образовне заједнице

9. децембар 2022. године, Београд

Циљ конференције

Образовни системи, односно образовне заједнице широм света прилагођавају се честим променама које условљавају бројни фактори на националном и глобалном нивоу. Очекује се да образовни системи ефикасно и брзо одговоре на захтеве савременог друштва чије су основне вредности засноване на примењивости знања, активном односу према професионалном и личном развоју појединца и концепту целоживотног учења. Такође, образовне заједнице би требало да имају проактивну улогу у процесу унапређивања друштва у целини. Стога, циљ конференције јесте да се размотре различита питања и различити проблеми који се тичу образовања у савременим условима живота и рада, посебно у контексту убрзаног развоја информационо-комуникационих технологија, као и да се укаже на потребе свих актера савремених образовних заједница и на изазове са којима се они суочавају.

Тематски оквир Конференције

1. Професионални развој и компетенције запослених у образовању

2. Личност ученика и њихове образовне потребе

3. Савремени приступи учењу и подучавању

4. Сарадња различитих актера у савременој образовној заједници

Радни језици на Конференцији су српски и енглески језик.

Документи за преузимање: