Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

2010 Мобилност и одлазак стручњака - лични и друштвени добици и губици

МОБИЛНОСТ И ОДЛАЗАК СТРУЧЊАКА: ЛИЧНИ И ДРУШТВЕНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ

Организатор:  НВО Група 484,
Институт за педагошка истраживања,
Београдски фонд за политичку изузетност
Датум и место одржавања: 26. новембар 2010., Палата Србије, Београд
Председник програмског одбора: Др Нада Половина
Секретари: Мр Јелена Павловић и мр Владимир Џиновић

Група 484, Институт за педагошка истраживања и Београдски фонд за политичку изузетност организовали су регионалну научну конференцију Мобилност и одлазак стручњака: лични и друштвени добици и губици. Циљ конференције био је да се допринесе развијању  политика и програма "прилива мозгова". На конференцији је учествовало 106 представника министарстава, државних ин ституција, амбасада, научне заједнице, стручне дијаспоре, међународних организација, организација цивилног друштва и медија.

Програмски одбор конференције чинили су др Нада Половина, Институт за педагошка истраживања, мр Тања Павлов, Група 484, проф. др Перпарим Кабо, Универзитет Луараси, Албанија, проф. др Ламија Тановић, Универзитет у Сарајеву, Босна и Херцеговина, проф. др Милош Бешић, Универзитет у Подгорици, Црна Гора, др Верица Јанеска, Економски институт, Македонија, проф. др Мирјана Мороквашић-Милер, Институт друштвених наука, Универзитет у Паризу, Француска, проф. др Владимир Гречић, Институт за међународну политику и привреду, Србија, мр Јелена Предовјевић-Деспић, Институт друштвених наука, Србија.  

Уводна излагања имали су др Нада Драговић, помоћница министра за науку и технолошки развој, проф. др Мирјана Мороквашић-Милер, Универзитет у Паризу, Француска, Соња Лихт, председница Балканског фонфа за политички изузетност, Нејтан Коешал, програмски менаџер Балканског фонда за демократију, Хедвиг Морваи-Хорват, извршна директорка Европског фонда за Балкан и Владимир Петронијевић, директор Групе 484.

Како се са феноменом "одлива мозгова" суочавају земље у региону, представили су Аида Гугу, истраживачица Европског покрета у Албанији, Сара Николић, виша истраживачица Асоцијације алумни центра за интердисциплинарне постдипломске студије, Ненад Копривица, извршни директор Центра за демократију и људска права, Анастас Вангели, истраживач Центра за истраживање и креирање политика из Македоније, као и Тања Павлов, програмска директорка Групе 484. 

Кроз групне дискусије и постер секције, учесници су добили могућност да изнесу своје ставове о теми конференције и на тај начин допринесу закључцима и препорукама скупа.

Конференција је организована у оквиру пројекта Развијање политика "прилива мозгова" на Западном Балкану, који су финансијски подржали Европски фонд за Балкан и Балкански фонд за демократију.

Mobilnost 1Mobilnost 2