Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

2010 Професионални развој наставника

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА

Компаративна анализа система професионалног развоја наставника у Србији и у Словенији


Организатори:  Педагошки институт, Љубљана
Институт за педагошка истраживања, Београд
Датум и место одржавања: 21. 12. 2010., Љубљана
Програмски одбор: Др Мојца Штраус, др Татјана Вонта, Др Славица Шевкушић
 
Научна конференција Професионални развој наставника организована је у оквиру програма билатералне научне сарадње између Института за педагошка истраживања из Београда и Педагошког института из Љубљане. На скупу су изложени радови у три тематске целине: (1) системска перспектива професионалног развоја наставника; (2) резултати међународних истраживања ТИМС и ТАЛИС; (3) примери конкретних пракси професионалног развоја наставника. Након поздравних речи организатора, уводно излагање на скупу имао је проф. др Павел Згага на тему Европски изазови професионалног развоја наставника. На конференцији су излагали чланови тимова билатералне научне сарадње између Института за педагошка истраживања из Београда и Педагошког института из Љубљане. Поред представника института и универзитета, на конференцији су учествовали и представници Завода за унапређивање васпитања и образовања из Београда, као и Завода за школство из Љубљане.