Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

2010. Васпитање и образовање деце са сметњама у развоју у предшколској установи и школи

XIII међународна научна конференција
Педагошка истраживања и школска пракси

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ И ШКОЛИ

Организатор:

Институт за педагошка истраживања из Београда и Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици

Датум и место одржавања:

14. мај 2010. године, Сремска Митровица

Председник програмског одбора:

др Емилија Лазаревић

Генерални секретар:

мр Рајка Ђевић


У оквиру обележавања 50 година рада Института за педагошка истраживања

Институт за педагошка истраживања из Београда у сарадњи са Високом школом струковних студија за образовање васпитача из Сремске Митровице организовао је XII научну конференцију са међународним учешћем "Педагошка истраживања и школска пракса" Васпитање и образовање деце са сметњама у развоју у предшколској установи и школи.

На конференцији су водећи научници и стручњаци представили теоријска и практична сазнања и искуства у области образовања и васпитања деце са сметњама у развоју.

Конференција је одржана 14. маја 2010. године у Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици.