Skip to main content

ИНСТИТУТ ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА

2012 Oднос младих према старима и старењу

Научна конференција

ОДНОС МЛАДИХ ПРЕМА СТАРИМА И СТАРЕЊУ

Организатори:

Институт за педагошка истраживања из Београда и Геронтолошко друштво Србије

Датум и место одржавања:

21. децембар 2012. године
Београд

Председник програмског одбора:

др Слободанка Гашић Павишић

 

Секретари:

МА Ивана Ћировић (генерални секретар)

МА Смиљана Јошић, Светлана ЛисинацIPI 2012Plakat Odnos mladih prema starima